Klachtenregeling

Onafhankelijke klachtenregeling bij Stichting de Wiershoeck

 Er zijn regels opgesteld om zo goed mogelijk uit te zoeken of iets verkeerd is gegaan. Deze regels staan in een klachtenregeling. Hoe gaat deze klachtenregeling in zijn werk.

Je hebt een klacht

Je bent het ergens niet mee eens. Je hebt een klacht over een medewerker. Praat daar dan over met deze medewerker. Lukt het niet om het probleem met een gesprek op te lossen, dan kun je een officiële klacht indienen.

Iedereen die hulp krijgt van Stichting de Wiershoeck kan een klacht indienen. Hier heb je recht op. Niet alleen jijzelf, maar ook een door jou aangewezen vertrouwenspersoon of je wettelijke vertegenwoordigers kunnen een klacht indienen.

Hoe kun je een klacht indienen?

Als je een klacht hebt, is het van belang om te kijken of de onvrede zo snel mogelijk kan worden opgelost. Daarom is er de mogelijkheid tot klachtopvang en klachtbemiddeling. Als je dit niet wilt, of er op deze manier niet uitkomt, dan kun je ook naar een externe onafhankelijke klachtencommissie gaan.

Klachtopvang

Bij klachtopvang neem je contact op met degene op wie de klacht betrekking heeft, of met zijn/haar leidinggevende. Samen probeer je de onvrede weg te nemen en de relatie te herstellen. Lukt dat niet, dan wordt je de weg naar klachtbemiddeling of klachtbehandeling bij de klachtencommissie aangereikt.

Klachtbemiddeling

Kies je voor klachtbemiddeling dan leg je je klacht voor aan de directeur van Stichting de Wiershoeck. Als je klacht de directeur zelf betreft, wend je je tot de voorzitter van de Raad van Toezicht. Hijzelf of een door hem aan te wijzen bemiddelaar zal dan een bemiddelingsgesprek voeren met de betrokken partijen met als belangrijkste doelen de oorzaken van de onvrede weg te nemen en te komen tot herstel van de relatie.

Klachtencommissie

Kom je er met klachtopvang en/of klachtbemiddeling niet uit? Of wil je liever je klacht rechtstreeks voorleggen aan een externe onafhankelijke klachtencommissie? Stuur dan een brief naar de klachtencommissie, dat is;

                       

            Transmissie klachtencommissie

            Molenstraat 30

            4201CX GORINCHEM

            

 

Binnen een week krijgt u een bevestiging hiervan en wordt u geïnfor­meerd over de verdere gang van zaken.

Hoe lang duurt het?

Meestal  krijg je binnen een paar weken antwoord. Soms kost het meer tijd, omdat de klachtencommissie dingen goed moet uitzoeken. Daarom kan het soms tot acht weken duren voordat je de brief met de uitslag krijgt. De procedure is kosteloos.