Privacyreglement

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens.

Daarom hebben wij een privacyreglement. In dit reglement staan regels hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Download het privacyreglement